ЗА НАС

Детска градина „Моряче” е най-новата детска градина в община Несебър. Разположена е в ж. к. „Черно море” и е официално открита през 2014г. Детската градина функционира с четири групи, в които децата са разпределени по възрастов признак. В четирите занимални са осигурени съвременни дидактически средства - компютри и мултимедийни проектори, а в занималните на двете подготвителни групи - и интерактивни дъски. Създадени са отлични условия за работа с децата в позитивна, здравословна, интерактивна и подкрепяща образователна среда. Детското заведение разполага и с външен басейн, физкултурен и музикален салон, оборудвани със съответните дидактически средства за физическа подготовка и развитие на музикалната култура на децата. Освен съвременното обучение по основните образователни направления за различните възрастови групи, в детското заведение са организирани и допълнителни дейности с децата - английски  език, модерни  и
народни танци, футбол и баскетбол.

ДГ "Моряче" има утвърдени униформи, които са задължителни за децата през учебно време - от 15.09. до 31.05.
Допълнителните дейности и униформите се заплащат от родителите.