група "Морски звездички"

ДОНКА ДИМИТРОВА
учител
0878 17 70 13

ЛИЛЯНА ГЕРМАНОВА
старши учител
0876 19 75 75

МОНИКА ПЕНЕВА
учител
0878 17 95 07
СЕДМИЧНА ПРОГРАМА

ДНЕВЕН РЕЖИМ

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

ПОРТФОЛИО НА ГРУПАТА

ПОРТФОЛИО НА УЧИТЕЛИТЕ