група "Морско конче"

ИРИНА МЕЧЕВА
старши учител
0878 17 56 59 

МАРИЯ ДУШЕВА
старши учител
0878 18 99 21
СЕДМИЧНА ПРОГРАМА

ДНЕВЕН РЕЖИМ

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

ПОРТФОЛИО НА ГРУПАТА

ПОРТФОЛИО НА УЧИТЕЛИТЕ