ГР. НЕСЕБЪР
na4alobg.com             Copyright © 2014
прием
материална база
групи
контакти
галерия
оряче
М
за нас
дарители
бюджет
       Детска градина „Моряче” е най-новата детска градина в община Несебър. Разположена е в най-новия квартал на град Несебър „Черно море”. Детското заведение е официално открита на 19.05.2014 г. В градината са създадени всички условия за работа с децата в позитивна, здравословна, интерактивна и подкрепяща образователна среда. Детското заведение разполага с физкултурен и музикален салон, оборудвани със съответните дидактически средства за физическа подготовка и развитие на музикалната култура на децата. В четирите занимални са осигурени съвременни дидактически средства - компютри и мултимедийни проектори, а в занималните на двете подготвителни групи - и интерактивни дъски. Освен съвременно обучение по основните образователни направления за различните възрастови групи, в детското заведение са организирани и допълнителни дейности с децата - английски  и руски език, спортни и народни танци, футбол. ДГ "Моряче" има утвърдени униформи, които са задължителни за децата от всички групи, но само през учебно време. Униформите се заплащат от родителите.
детска градина